Προδιαβητικές καταστάσεις

Ο Διαβήτης είναι μία νόσος που μπορεί να ελέγχεται με διατροφή και γυμναστική ή και να χρειάζεται τη συμβολή κάποιων φαρμάκων, αντιδιαβητικών χαπιών ή/ και ινσουλίνης.

Προέρχεται από μειωμένη ή μη αποτελεσματική δράση της ινσουλίνης που φυσιολογικά παράγει ο οργανισμός μας. Αυτό συνεπάγεται την αυξημένη τιμή στο σάκχαρο του αίματος , που μπορεί να προκαλέσει σημαντικές βλάβες στα μάτια, στα νεφρά, στα  μεγάλα αγγεία του σώματος, στην καρδιά. Ανάλογα με τις τιμές συγκεκριμένων εξετάσεων αίματος, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας  έχει καθορίσει δύο προδιαβητικές καταστάσεις και δύο τύπους σακχαρώδη διαβήτη.

Προδιαβητικές καταστάσεις θεωρούνται :

  • Tο  διαταραγμένο σάκχαρο  νηστείας (IFG-impaired fasting glucose)
    (τιμές σακχάρου νηστείας πλάσματος 100-125 mg/dl)
  •  H διαταραγμένη ανοχή γλυκόζης (IGT-impaired glucose tolerance)
    (τιμή σακχάρου πλάσματος στις 2 ώρες 140-199 mg/dl κατά τη δοκιμασία ανοχής γλυκόζης)
Print Friendly, PDF & Email