Νέες εξελίξεις στο Διαβήτη Κυήσεως

Μεταξύ 23 και 26 Μαρτίου, διεξήχθη στο Salzburg της Αυστρίας το 6ο διεθνές συνέδριο για το διαβήτη κυήσεως.Το κύριο βάρος δόθηκε στα σχετικά νέα διαγνωστικά κριτήρια που συνοψίζονται στη μελέτη HAPO. Τέλος πια στις εξαντλητικές για τις εγκύους 3 ωρες καμπύλες με τα 100γρ γλυκόζης, πλέον η δίωρη των 75γρ αποτελεί το golden standard.  Τα νέα όρια , 92 για το σάκχαρο νηστείας, 180 στην πρώτη ώρα και 153 τη δεύτερη ώρα (ο WHO προτείνει 140 αλλά αναμένεται αναθεώρηση) δημιουργούν μία νέα εικόνα στον Παγκόσμιο χάρτη, αφού τα ποσοστά του διαβήτη κυήσεως, λόγω των πιο αυστηρών κριτηρίων, αναμένονται να αυξηθούν δραστικά. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι στη χώρα μας το ποσοστό διαβήτη κυήσεως ανέρχεται στο 7% των εγκύων και με ένα πρόχειρο υπολογισμό με τα νέα κριτήρια αναμένεται να ανέλθει σε άνω του 10%. Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία αποτελεί την πιο σημαντική παράμετρο για τη Μητέρα και το Παιδί. Ήδη στο χώρο του Διαβήτη κυήσεως έχουν εισέλθει νεώτερες ινσουλίνες με μικρότερα ποσοστά υπογλυκαιμιών, ευέλικτα δοσολογικά σχήματα , ακόμα και εικοσιτετράωρης διάρκειας. Ενδιαφέρον ήταν το debate για τη χρήση αντιδιαβητικών δισκίων και ινσουλίνης. Στη χώρα μας δεδομένης της έλλειψης ενός ελεγκτικού φορέα όπως για παράδειγμα ο NICE στην Αγγλία, που καθορίζει κατευθυντήριες οδηγίες, επαφίεται ο ασθενής στην εκπαίδευση του εκάστοτε Διαβητολόγου για το θεραπευτικό σχήμα που θα ακολουθηθεί, λυπηρό αλλά πραγματικό..

Το συμπέρασμα μου από τις εξελίξεις στο χώρο αυτό είναι πως τα κρούσματα διαβήτη κυήσεως θα αυξηθούν ραγδαία και οι μεν Ιατροί πρέπει να διατηρούμαστε ενήμεροι με τα νεώτερα, οι δε ασθενείς να διατρέφονται σωστά και να ασκούνται μήπως και ξεφύγουν από τη νέα πανδημία!

Print Friendly, PDF & Email