Μορφές Σακχαρώδους Διαβήτη

  • Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1
    Παλαιότερα τον λέγαμε ινσουλινοεξαρτώμενο ή νεανικό διαβήτη. Ο τύπος αυτός αποτελεί το 5-10% των περιπτώσεων διαβήτη και είναι η κυριότερη αιτία διαβήτη σε παιδιά. Σπάνια όμως μπορεί να προσβάλλει και τους ενήλικες. Το πάγκρεας παράγει πολύ λίγη ή καθόλου ινσουλίνη στους ασθενείς αυτούς. Τελικά όλοι οι ασθενείς τύπου 1 θα χρειαστούν ενέσεις ινσουλίνης.
  • Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2
    Ο τύπος αυτός αποτελεί το 90-95% των περιπτώσεων διαβήτη. Μέχρι σήμερα ήταν γνωστό ότι ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 εμφανιζόταν κυρίως στους ενήλικες και σε ηλικία μεγαλύτερη των 30 ετών. Η κύρια αιτία του είναι η παχυσαρκία, η αυξημένη συγκέντρωση λίπους που καθιστά λιγότερο δραστική την ινσουλίνη του οργανισμού μας.Η αυξανόμενη παιδική παχυσαρκία έχει μετατοπίσει τον συγκεκριμένο τύπο και σε νεαρότερες ηλικιακές ομάδες. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών αυτών ρυθμίζεται με διατροφή, άσκηση και αντιδιαβητικά χάπια.
  • Σακχαρώδης Διαβήτης κυήσεως
    Πρόκειται για διαβήτη που πρωτοεμφανίζεται στη διάρκεια της εγκυμοσύνης σε μια γυναίκα που πριν δεν είχε διαβήτη. Αυτό μπορεί να συμβεί στο 3-5% των κυήσεων. Πιο συχνά οι παχύσαρκες γυναίκες μπορεί να αναπτύξουν διαβήτη στην εγκυμοσύνη. Ο διαβήτης αυτός είναι αναστρέψιμος και υποχωρεί μετά τον τοκετό. Μπορεί όμως, αν δεν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, να προκαλέσει επιπλοκές και προβλήματα στην υγεία τη μητέρας και του νεογνού. Ένα ποσοστό 30-40% των γυναικών με διαβήτη κύησης θα εμφανίσει διαβήτη τύπου 2 αργότερα.
Print Friendly, PDF & Email