• 12 Κανάλια απεικόνισης
  • Οθόνη υγρών κρυστάλλων
  • Πρόσθετο πρόγραμμα διάγνωσης στο καρδιογράφημα ηρεμίας
  • Δυνατότητες αμφίπλευρης επικοινωνίας
  • Αρχειοθέτηση καρδιογραφημάτων σε ψηφιακή flash card
  • Bάρος 5,1kg με τις μπαταρίες
  • Διαστάσεις 39,4cm X 43,2cm X 10,2cm
Print Friendly, PDF & Email