• 12 Κανάλια απεικόνισης.
  • Οθόνη υγρών κρυστάλλων.
  • Πρόσθετο πρόγραμμα διάγνωσης στο καρδιογράφημα ηρεμίας.
  • Δυνατότητες αμφίπλευρης επικοινωνίας.
  • Αρχειοθέτηση καρδιογραφημάτων σε ψηφιακή flash card.
  • Aρχειοθέτηση καρδιογραφημάτων πάνω από 60 ECGs.
Print Friendly, PDF & Email