Ταλαιπωρήστε από ακράτεια η έντονη δυσκοιλιότητα; Σίγουρα δεν είστε μόνος, αφού  σήμερα περίπου 53 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα.

Όπως η δυσκοιλιότητα έτσι και η ακράτεια κοπράνων μπορεί να γίνει πολύ ενοχλητική και ‘ταπεινωτική’ στην καθημερινότητα σας. Μπορεί να δημιουργήσει πολύ δύσκολες καταστάσεις με αρνητικό αντίκτυπο στον τρόπο ζωής σας, με δυσμενή επίδραση στην σωματική και ψυχική υγεία σας γενικότερα (κατάθλιψη, απώλεια εμπιστοσύνης και αυτοεκτίμησης αλλά και μείωση δραστηριοτήτων, παρεμβολή στην εργασία κλπ)

Εδώ, λοιπόν, έρχεται να παρέμβει μια νέα μέθοδος αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών, η θεραπεία Interstim, με την νευρική διέγερση κλάδων του ιερού νεύρου (νευροδιέγερση). Με εφαρμογή σε ουρολογικές παθήσεις από ετών και με πολλούς ασθενείς που αντιμετωπίσθηκαν επιτυχώς στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια,  η νέα αυτή τεχνική έρχεται πια και στη χώρα μας.

Η τεχνική αυτή περιλαμβάνει την χρήση ενός νευροδιεγέρτη που αποτελεί ουσιαστικά ένα ‘βηματοδότη’ του εντέρου, ο οποίος βοηθά να αποκατασταθεί η φυσιολογική δραστηριότητα του πεπτικού συστήματος των ασθενών, προκειμένου να αφοδεύουν κανονικά.

Με την τεχνική αυτή εμφυτεύεται μια μικρή συσκευή κάτω από το δέρμα (νευροδιεγέρτης), λίγο πιο πάνω από το επίπεδο του κόκκυγα, και στέλνει ήπιους ηλεκτρικούς παλμούς σε ένα συγκεκριμένο νεύρο μέσω ενός ηλεκτροδίου.

Με τον τρόπο αυτό αποκαθίσταται η επικοινωνία των ιερών νεύρων, τα οποία ελέγχουν την λειτουργία ούρησης και αφόδευσης, με τον εγκέφαλο. Η παρέμβαση αυτή στην επικοινωνία των νεύρων με τον εγκέφαλο ονομάζεται νευροτροποποίηση.

Η εφαρμογή αυτής της τεχνικής αποτελείται από  δυο φάσεις. Αρχικά στην φάση της δοκιμής που  διαρκεί περίπου 3 εβδομάδες, τοποθετείται ένα ηλεκτρόδιο στον ασθενή, με τοπική αναισθησία, και διεγείρονται τα νεύρα της περιοχής. Αν η δοκιμαστική περίοδος αποδειχτεί επιτυχής, ακολουθεί η δεύτερη φάση της τοποθέτησης του μόνιμου εμφυτεύματος (νευροδιεγέρτης), με τοπική αναισθησία και με την βοήθεια ειδικού προγραμματιστή. Ο ασθενής έχει για τα επόμενα χρόνια και  μέχρι να αδειάσει  η μπαταρία  μια μικρή ηλεκτρονική συσκευή σαν κινητό τηλέφωνο η PDA,  το οποίο επικοινωνεί απευθείας με τον νευροδιεγέρτη για να ρυθμίσει την ένταση της ηλεκτρικής διέγερσης ή να τον κλείσει/ανοίξει.

Το Interstim (ο νευροδιεγέρτης-‘βηματοδότης’)  μπορεί να λειτουργεί συνέχεια αλλά και διακοπτόμενα κατόπιν ρύθμισης για εξοικονόμηση μπαταρίας.

Μην σας φοβίζει η ιδέα των συνεχών ηλεκτρικών ερεθισμάτων καθώς το σώμα μας είναι γεμάτο από κύτταρα που συμπεριφέρονται ως μίνι-μπαταρίες με παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Στην πραγματικότητα η ιδία η ζωή ορίζεται ως η παρουσία ηλεκτρικής δραστηριότητας στον εγκέφαλο.

Η θεραπεία Interstim είναι ασφαλής, εντελώς αναστρέψιμη και μπορεί να απενεργοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός των δραστηριοτήτων σας εκτός από κάποιες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται σε συγκεκριμένες και ειδικές περιπτώσεις (ανάλογες των επί πολλά χρόνια εφαρμοζόμενων στους βηματοδότες της καρδιάς).

Με την στενή παρακολούθηση του γιατρού σας, την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας , η οποία κατασκευάζει το Interstim έχοντας αποκτήσει μεγάλη τεχνογνωσία από την κατασκευή των βηματοδοτών, αλλά και με την  ενεργό βοήθεια και επικοινωνία σας, κάθε πιθανό πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί. Μπορείτε πολύ σύντομα να επανέλθετε σε ένα επίπεδο καθημερινής ζωής, με λιγότερα προβλήματα από ότι πριν την ένταξη σας στο πρόγραμμα τοποθέτησης νευροδιεγέρτη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του εντέρου σας.

Print Friendly, PDF & Email