Τα ξανθελάσματα είναι οι κίτρινες αυτές εναποθέσεις γύρω από τους οφθαλμούς μας. Προηγούμενες μελέτες είχαν δείξει ότι τα ξανθελάσματα είναι εναποθέσεις χοληστερόλης, αν και το ήμισυ αυτών που τα φέρουν ΔΕΝ έχουν υψηλές τιμές χοληστερόλης στο αίμα. Πρόσφατες έρευνες σε 13000 συμμετέχοντες στη μελέτης της Κοπενχάγης απέδειξαν ότι ,ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου, το ποσοστό εμφράγματος και άλλων καρδιαγγειακών νοσημάτων ήταν ιδιαίτερα αυξημένο σε ανθρώπους που είχαν ξανθελάσματα. Αυτός ο παράγων κινδύνου ήταν ανεξάρτητος από τους γνωστούς παράγοντες κινδύνου όπως το κάπνισμα,η παχυσαρκία,η υπέρταση και η υπερλιπιδαιμία. Η παρατήρηση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική και ας αποτελέσει κίνητρο για πιο συχνά check up υγείας στις ευπαθείς αυτές ομάδες.

Print Friendly, PDF & Email