Μορφές Σακχαρώδους Διαβήτη

Παρασκευή, 24/12/2010|

Μορφές Σακχαρώδους Διαβήτη Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1 Παλαιότερα τον λέγαμε ινσουλινοεξαρτώμενο ή νεανικό διαβήτη. Ο τύπος αυτός αποτελεί το 5-10% των περιπτώσεων διαβήτη και είναι η κυριότ [...]